Allmänna Villkor

Denna webbplats drivs av Penelope Gomes, även kallad "vi", "oss" eller "vår" i dessa villkor.VillkorDessa villkor gäller för ditt köp från oss. Malta Consumer Guarantees Act 1993 (“CGA”) – Vi bekräftar att du har lagstadgade rättigheter och gottgörelser enligt CGA, förutsatt att du inte köper våra produkter i affärssyfte.


Vi erkänner att vi har skyldigheter enligt CGA som vi alltid kommer att följa. E-post När du registrerar dig hos oss har du ett val om du får e-post från oss eller inte. Om du först valde det kan du alltid ändra dig genom att avregistrera dig på våra e-postmeddelanden. Vi skickar inte oönskade e-postmeddelanden till dig.

Immateriella rättigheter & jurisdiktion och gällande lag All immateriell egendom på vår webbplats, inklusive utan begränsning alla varumärken, grafik, bilder, upphovsrätt, layout och design på vår webbplats ägs av Penelope Gomes eller våra innehållsleverantörer. Alla ärenden som rör Penelope Gomes som är i tvist kommer att styras av Maltas lagar och kommer att hanteras av Maltas domstolssystem.


Beställningar Efter att du har lagt en beställning hos oss och vi får veta att det kommer att bli förseningar i leveransen till dig (utöver vad som föreskrivs), eller att vi är slut i lager, kommer vi att kontakta dig omedelbart för att meddela dig av förseningen.